Znaczki radzieckie ZSRR - Okres stalinowski. Filatelistyka

Znaczki ZSRR – Stalinowskie znaczki radzieckie

Rekomendacja: Zbieraj

Znaczki ZSRR z okresu stalinizmu są obecnie poszukiwane. W Rosji ich po prostu brakuje.
Tych znaczków jest sporo w Polsce.

Znaczki z okresu 1925 – 1938 były przysyłane do Polski dla Komunistycznej Partii Polski, jako …