Znaczki polskie- poczta AK - patriotyczne. Filatelistyka

Polska – II Wojna Światowa – Poczta AK

Rekomendacja: Kupuj

W okresie wojny 1939 – 1945, istniało Państwo Podziemne, które organizowała Armia Krajowa. Tajna Poczta Polska miała rozwiniętą sieć. Związana była ona z Biuletynem Informacyjnym. Biuletyn był drukowany przez tajne drukarnie AK. Korespondencja była opatrzona znaczkami, które stanowiły cegiełki na funkcjonowanie Państwa Podziemnego. Nakłady z oczywistych względów były ograniczone.

znaczki patriotyczne a raczej nalepki I Wojna Światowa. Filatelistyka

Polska – I Wojna Światowa – „Na biednych”

Zryw patriotyczny w Polsce w latach I Wojny Światowej odbił się również na filatelistce. Niezależnie od Poczty Polskiej wyemitowano między innymi walory przypominające znaczki pocztowe, ale nimi nie będące.

Znaczki Polskie Zabory Austriackie

Znaczki zaboru austriackiego – I wojna światowa

Rekomendacja: Trzymaj

Te walory są zbierane przez dobrych filatelistów. Jest ich dość niewiele, ale można je znaleźć. Znaczki pocztowe z okresu I wojny światowej to niewątpliwie ciekawa pozycja filatelistyczna. Oczywiście nie dotyczy wszystkich walorów. W okresie …