Przykłady przedwojennych nalepek patriotycznych.
Takie nalepki emitowało wiele organizacji i są czasem zbierane.

Nalepki organizacji patriotycznych