Przykłady przedwojennych opłat: sądowych, notarialnych, skarbowych
Nie są to walory filatelistyczne, ale są kolekcjonerzy, zbierający takie walory.

znaczki opłat