Rekomendacja: Trzymaj

Te walory są zbierane przez dobrych filatelistów. Jest ich dość niewiele, ale można je znaleźć.

Znaczki pocztowe z okresu I wojny światowej to niewątpliwie ciekawa pozycja filatelistyczna. Oczywiście nie dotyczy wszystkich walorów.

W okresie Pierwszej Wojny Światowej Cesarstwo Austriackie zajęło część zaboru rosyjskiego. Na ziemiach okupowanych przez cesarstwo Franca Josepha (lata 1915 – 1916) emitowało znaczki okupacyjne.

Znaczki Polskie Zabory Austriackie

Znaczki zaboru austriackiego – I Wojna Światowa – wycena
Na zdjęciu znajdują się znaczki zaboru austriackiego z serii o najbardziej poszukiwanym nominale 5 koron. Znaczek przedstawia Cesarza Franza Josepha z profilu. Nie jest sygnowany Osterreichische Post ale K uK Feld Post. Po tym odróżniamy je od znaczków austriackich.

Znaczki oczywiście powinny być czyste.
Zbierane są również listy i korespondencja.

Ogólne wskazówki związane z wyceną znaczków znajdują się tutaj.

Zadzwoń, zapraszam do współpracy.

Firma Sklep Filatelistyczny Marek Czelej